Als je bewust bent van de redenen waarom mensen zich tegen verandering verzetten, kun je veranderingen met minder problemen doorvoeren. Elimineer de angst voor het onbekende door de getroffen groepen te laten weten dat er veranderingen zullen komen. Voorkom wantrouwen en het gevoel van controleverlies door anderen bij de veranderingen te betrekken voordat ze plaatsvinden en hen om input en feedback te vragen.

Voorkom slechte timing door een duidelijke visie en reden voor de wijzigingen te geven, samen met een tijdschema of schema van wat je kunt verwachten en wanneer je het kunt verwachten.

Lees dit interessante artikel: De 5 belangrijkste redenen waarom mensen zich verzetten tegen verandering.

Contact ons

De Integrator drinkt graag een keer een kop koffie met jou om toe te lichten wat wij voor jouw onderneming kunnen betekenen.

© 2020 De Integrator | Privacy Statement | Website onderhoud Infinity Marketing LinkedIn