Ik heb jaren gewerkt voor grote multinationals waarbij het ritme van het vaststellen en bewaken van doelen werd geïmplementeerd. Alles werkte volgens plan. In het begin van de zomer begonnen we met een budgetplanning, dit werd onderhandeld met het hoofdkantoor gedurende het gehele jaar en in het begin van dat volgende jaar werkten we al naar dit plan toe. 

Dit plan was natuurlijk afgestemd op de algemene strategische doelen die al door het hoofdkantoor waren geïnitieerd. Dit was vanuit een lokaal Nederlands perspectief die onderdeel vormde van een multinational. Ik kreeg de kans om voor een hoofdkantoor van een groot internationaal bedrijf te werken en daar kon ik dit proces vanuit een ander perspectief aanschouwen. Ik had contact met veel landen en ik kon zien hoe zij meewerkte aan het realiseren van de doelstellingen van het hele bedrijf. Waarom deel ik dit met jou? En hoe is dit relevant voor een groeiend, ScalingUp, Mkb-bedrijf?

Je zou kunnen zeggen dat die ‘kleine’ ScaleUp’s veel te leren hebben van de jarenlange ervaren grote multinationals, in het implementeren en realiseren van strategische doelen. Mijn antwoord daarop is zowel ja als nee. 

Ja, omdat het algemene idee van het maken van doelen en het hebben van een proces/ ritme voor het uitvoeren en monitoren in elke scale-up zou moet worden geïmplementeerd. Dit is namelijk zeker niet altijd het geval en dit is iets wat de jongeren-generatie zou kunnen leren van de meer ervaren ‘collega’s’. 

Nee, want er zijn een aantal dingen die de jongeren-generatie liever anders willen doen. Ik denk hier aan de ‘wij en zij’ mentaliteit. Wij: verkoopafdeling, zij: financiën en controleafdeling. Ons: lokale nationale tak van het bedrijf, hen: hoofdkwartier. Wij medewerkers, zij managementteam. Ik heb gezien dat deze spanning tussen ons en hen een grote impact kan hebben op hoe snel en met welk succes WIJ ALS TEAM de doelen kunnen bereiken. 

Scaleup-bedrijven hebben hier een voordeel in. Ze zijn jong en kunnen dit dus vanaf het begin af aan op de juiste manier doen. Mijn advies voor ScaleUp’s? Stel een ritme vast voor het opstellen van bedrijfsdoelen. Begin jaarlijks, neem de tijd om met mensen te praten, te overleggen en hun problemen aan te horen. Laat teams ervaren hoe een productieve en winstgevende samenwerking voelt. Laat teams zien in hoe verre zij betrokken zijn geweest bij deze resultaten.

Strategische doelen

We beginnen ergens aan het einde van de zomer. We kijken naar het huidige jaar, naar ons langetermijnplan en we maken nieuwe plannen voor het komende jaar. Tegen het einde van het jaar hebben we een managementteam vergadering waar wij de plannen concreet maken. Dit kost ons gemiddeld een hele dag. Dus: take your time! 

  • De voorbereiding voor deze dag kost mij voorafgaand al een paar dagen. Als je eenmaal in de vergadering zit met een groep zeer drukke mensen die tijd van hun werk nemen om te praten over de strategie, wil je dat zo effectief mogelijk doen. Daarom is voorbereiding de sleutel! Zorg ervoor dat je gegevens klaar hebt. Je moet het hebben over feiten, cijfers, trends en ratio’s. Er is niets nuttelozer in dit soort bijeenkomsten als alleen ieders standpunt wordt gedeeld zonder een enkele cijfer om dit te valideren.

  • Definiëren. Maar hoe helpt dit om ervoor te zorgen dat we de wij-zij-mentaliteit vermijden? Het komt allemaal neer op het verenigen van mensen rond een gemeenschappelijk doel. Teams moeten doelen hebben die verband houden met het strategische doel van het bedrijf en deze moeten worden verdeeld over de verschillende processen. Op deze manier zit je met het gehele bedrijf op één lijn en worden er geen tegenstrijdige plannen bedacht.

  • Communicatie. In managementtermen bekend als trapsgewijze doelen. Zeer vaak vergeten of wordt verwaarloosd in het proces. Het maakt niet uit hoe goed en ambitieus de doelen zijn en hoe goed je was met het opstellen hiervan. Als je niet de juiste mensen aan boord neemt ben je van tevoren al gedoemd om te mislukken. Het is noodzakelijk dat je de strategische doelstellingen van het bedrijf ook daadwerkelijk aan het hele bedrijf communiceert. De volgende stap hierin zou moeten zijn om ze te bespreken en te communiceren met de afdelingen. Uiteindelijk moet elke werknemer weten wat zijn of haar doelen zijn voor het kwartaal en het jaar.

  • Monitor de resultaten. Zonder dagelijkse, wekelijkse controles mag een vrachtwagen de weg niet op… Zonder de juiste controles wordt het moeilijker om in te grijpen als er iets mis gaat… Dit geldt hetzelfde in een bedrijf. Wij gebruiken een tool genaamd: AlignToday die volledig compatibel met de ScaleUp-methodologie werkt die wij in ons bedrijf gebruiken. Deze tool wordt door ons elke ochtend gebruikt tijdens onze dagelijkse vergadering met het gehele team. Op deze manier kan iedereen zien op welk punt we staan in het bereiken van onze doelen.

  • Analyseer de resultaten nadat het kwartaal is afgelopen. Wat zijn de dingen die veel mis gingen? Wat ging er wel heel goed? Wat hebben we in dit afgelopen kwartaal geleerd? En hoe gaan we het in het volgende kwartaal aanpakken. Blijf goed naar jezelf kijken zodat je indien nodig ook kunt schakelen naar aangepaste doelen.

  • Last but not least: celebrate! Successen moet je vieren. Dus neem ook de tijd om met jouw team te genieten van een feestje zodra jullie bepaalde doelen hebben gehaald!

Het creëren van strategische doelen kan aanvoelen als heel veel werk voor het managementteam, maar het is niets vergeleken met de last die jouw medewerkers zullen voelen als zij niet de tools en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om die doelen te bereiken. 

Vond je dit artikel interessant? Volg de Integrator via Linkedin! Of bekijk al onze artikelen op onze website.

Contact ons

De Integrator drinkt graag een keer een kop koffie met jou om toe te lichten wat wij voor jouw onderneming kunnen betekenen.

 

 

© 2020 De Integrator | Privacy Statement | Website onderhoud Infinity Marketing LinkedIn