Bruce W. Tuckman – forming, storming norming and performing in groups. Bruce W. Tuckman produceerde in de jaren zestig een van de meest geciteerde modellen van groepsontwikkeling. Het model van Bruce W. Tuckman van de ontwikkelingsvolgorde in kleine groepen is terecht aangenomen als een nuttig uitgangspunt voor mogelijke stadia of fasen binnen verschillende kleine groepen. Toen het oorspronkelijke artikel werd geschreven, was het een belangrijke samenvatting van de bestaande literatuur – en de lange levensduur weerspiegelt Tuckmans vermogen om te categoriseren en te synthetiseren – en dat hij gelijk heeft. Hoewel er allerlei soorten debatten kunnen zijn over dergelijke benaderingen en over de noodzaak van een model dat de stroom van groepen weerspiegelt, lijkt er enige waarheid te zijn in de bewering dat kleine groepen de neiging hebben om een redelijk voorspelbaar pad te volgen. 

Lees het artikel hier verder.

Contact ons

De Integrator drinkt graag een keer een kop koffie met jou om toe te lichten wat wij voor jouw onderneming kunnen betekenen.

© 2020 De Integrator | Privacy Statement | Website onderhoud Infinity Marketing LinkedIn