Na 15 jaar origineel McKinsey-onderzoek naar organisatietransformaties bevestigen de resultaten van onze meest recente McKinsey Global Survey een blijvende waarheid: hoe meer transformatieacties een bedrijf onderneemt, hoe groter de kans op succes.

Toch blijft succes de uitzondering, niet de regel. Hoewel we al jaren weten dat een alomvattende aanpak van organisatietransformatie bevorderlijk is voor blijvende verandering, is het gemiddelde slagingspercentage aanhoudend laag gebleven. Minder dan een derde van de respondenten – die allemaal deel hebben uitgemaakt van een transformatie in de afgelopen vijf jaar – zegt dat de transformaties van hun bedrijf erin zijn geslaagd om zowel de prestaties van de organisatie te verbeteren als die verbeteringen in de loop van de tijd aan te houden.

Maar zelfs bedrijven met succesvolle transformaties profiteren niet altijd van de volledige financiële voordelen van deze inspanningen. Daarom hebben ze de verschillende fasen van de levenscyclus van een transformatie nader bekeken om te begrijpen waar waarde verloren gaat en wat bedrijven kunnen doen om deze te behouden. Volgens de McKinsey analyse zijn drie kernacties van een transformatie vooral voorspellend voor het vastleggen van waarde – en de bedrijven met succesvolle transformaties zullen eerder dan de rest de specifieke tactieken volgen die hen ondersteunen.

Lees het artikel hier verder.

Contact ons

De Integrator drinkt graag een keer een kop koffie met jou om toe te lichten wat wij voor jouw onderneming kunnen betekenen.

© 2020 De Integrator | Privacy Statement | Website onderhoud Infinity Marketing LinkedIn